Kako koristiti transfer foliju možeš pogledati na blogu.